Han skrev masteroppgave om ansvar og forsikring i bygg- og anleggsbransjen, og er en fagressurs i ulike forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål.