Abrahamsen har lang fartstid fra offentlig forvaltning. I Advokatfirmaet Tønset vil hun i det vesentlige arbeide med familierett/foreldretvister, barnevern, arv, arbeidsrett, utlendingsrett og bistandsadvokatoppdrag.