Camilla Nøttveit har spesialisering i kollektiv og individuell arbeidsrett og videreutdanning innen organisasjonspsykologi. Etter studietiden har hun arbeidet som rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hun har også erfaring som konsulent i større omstillings- og nedbemanningsprosesser, samt individuelle oppsigelsessaker. Videre har hun vært underviser i rettsvitenskap, og har omfattende erfaring som kurs og foredragsholder.