Knudsen rådgir og representerer klienter innen arv- og familierett, forretningsjus og fast eiendoms rettsforhold."