Hun har omfattende erfaring med større og kompliserte rettstvister, både i sivile saker og i saker om økonomisk kriminalitet. Gaeta har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for domstolene, hovedsakelig kommersielle tvister og saker om styreansvar eller øvrig ansvar etter aksjeloven.

Hun har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.