De senere årene har Hambro opparbeidet seg en særlig dybdekompetanse på klimarettslige problemstillinger, blant annet gjennom å prosedere det første klimasøksmålet i Norge, som ble avgjort av Høyesterett i plenum i 2020, i statens favør. Saken er nå til behandling ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

I Bull skal Hambro bidra til å utvikle et miljø som kan synliggjøre de mange juridiske og strategiske implikasjonene av kravene til bærekraft og sirkulær økonomi, opplyser Bull i en pressemelding.