Hun er spesialist på personskadeerstatning, med hovedfokus på yrkes-, trafikk- og pasientskader.