I Bonava ledet Mjell selskapets juridiske avdeling.