Hun har også omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig. Stephensen har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.