I PersonskadeAdvokat1 vil hun jobbe spesialisert med yrkesskader/yrkessykdommer, pasientskader og trafikkskader.