Bjørgo kommer til Campbell & Co fra Gatejuristen i Trondheim, og skal styrke firmaets satsning i Trondheim. Han har spesialisering innen selskaps- og skatterett.