I Tofte vil Elisabeth både gå inn i Faggruppen for arbeidsrett og Faggruppen for offentlig rett. I Eurojuris vil hun delta i Faggruppen for arbeidsrett.