Hun er tilknyttet Codex Advokat sin avdeling for eiendom og entreprise.