Dale jobber med fast eiendoms rettsforhold, og har i løpet av de siste årene opparbeidet seg betydelig kompetanse innenfor feltet, særlig knyttet til tvister om kjøp og salg av fast eiendom.

Hun bistår klienter med løpende rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning.