Han har tidligere vært namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, og saksbehandler i Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK).