Rekkedal driver nå i kontorfelleskap med Advokatfirma Lundberg Langva AS, på Ørsta.