GjessingReimers er et advokatfirma som er spesialisert innen immaterialrett og teknologi. Reimers arbeider med problemstillinger knyttet til tvister og løpende rådgivning innenfor varemerkerett, patentrett og designrett. Han arbeider også med markedsføringsrett, inklusive regulatoriske spørsmål. Han har møterett for Høyesterett.