Eide vil få ansvar for å utvikle Havers virksomhet innenfor skatterett, corporate og M&A, herunder tvistesaker innen samme rettsområder.  Han har 30 års erfaring og møterett for Høyesterett.