Han rådgir norske og internasjonale klienter ved kjøp og salg av virksomhet. Videre bistår han med etterfølgende integrasjon og omorganisering, samt generell selskapsrettslig rådgivning. Han har også lang erfaring med transaksjonsrelatert skatterådgivning, særlig for Private Equity- og infrastrukturfond.