Kjelby skal behandle saker der riksadvokat Maurud er inhabil som følge av at han har behandlet den aktuelle saken som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, opplyser Justisdepartementet.