Håkon Andreassen har bred og langvarig erfaring med rådgivning og rettssaker innenfor hele arbeidsrettsfeltet, med bistand til norske og internasjonale virksomheter samt arbeidsgivere i offentlig sektor. Andreassen bistår ofte arbeidsgiver- og interesseforeninger samt arbeidstakerforbund i omfattende grad på det kollektive arbeidsrettsfeltet med tarifforhandlinger, fortolkningsuenighet med mer.

 

Andreassen har tidligere erfaring bl.a. som dommerfullmektig og advokat i KS Advokatene.