Styrvold Carlberg arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs. Tidligere har Styrvold Carlberg vært protokollfører i Arbeidsretten. Han har også arbeidserfaring som trainee i flere ulike advokatfirmaer i Oslo.