Hun har tidligere hatt egen praksis i mange år, men kommer nå til Elden fra Advokatfirmaet Ringsbye.