Hanne Skaarberg Holen fikk møterett for Høyesterett i 2005, og har foruten den særdeles langvarige Transocean-prosessen også prosedert skattesaker for blant annet Total, Siem Offshore, Rasmussengruppen og Orange. Holen har studert både økonomi og jus, og arbeidet i mange år i PwC som revisor og deretter advokat. Hun har hatt flere lederposisjoner og styreverv i bl.a. NEL ASA, Shearwater og Kraft Bank.