Evensen er i dag partner i Føyen advokatfirma i Oslo og medlem av Konkurranseklagenemnda frem til 2021.

Han overtar stillingen etter Gjermund Mathisen, som blir partner i Kvale advokatfirma i Oslo når hans mandat utløper.

ESA’s avdeling for konkurranse og statsstøtte behandler saker og håndterer klager innen konkurranse og statsstøtte. Dette innebærer å vurdere om EØS-reglene innen disse feltene overholdes på Island, i Liechtenstein og i Norge. 

Før han tiltrådte stillingen hos Føyen, var Evensen i Selmer fra 2000 til 2016.

Han var jurist i ESAs avdeling for konkurranse og statsstøtte fra 1997 til 2000. Før dette tilbrakte han tre år som juridisk direktør i Konkurransetilsynet (1994-1997). Han har også jobbet som bedriftsadvokat, som advokatfullmektig i Thommesen advokatfirma, som dommerfullmektig i Tromsø, og som advokat for Skien politikammer.