Hun  bistår kommersielle aktører, offentlige myndigheter og privatpersoner med problemstillinger knyttet til fast eiendom. Hun har spisskompetanse innenfor plan- og bygningsrett, da hun tidligere har jobbet som ansvarlig søker.