Skarning kommer fra Finansklagenemnda, og tiltrer stillingen 1. august.