Hun er også offentlig oppnevnt bobestyrer for Oslo byfogdembete.