Ida Gjessing jobber særlig med prosedyre innenfor patent- og varemerkerett. Hun rådgir også innenfor design og opphavsrett, forskningsetikk og markedsføringsrett. Hun er leder av NKU (Næringslivets konkurranseutvalg).