Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra UiB i 2009. Ingrid har spesialkompetanse innen arbeidsrett, entrepriserett og prosedyre, og bred erfaring fra både eiendomsrettslig og forretningsjuridisk bistand.