Ingrid Kverneland Mogstad kommer fra Grette, og jobber hovedsakelig med arbeidsrettslige spørsmål.