I Virke tar hun advokat- og prosessoppdrag samt gir juridisk rådgivning til Virkes medlemmer.