Hun bistår klienter innenfor arv- og familierett, barnefordeling og skiftesaker. Hun bistår også innenfor kjøps- og avtalerett og forbrukerrett. Hun er spesielt interessert i problemstillinger som gjelder digitalt ID-tyveri og svindel av bankkunder og bistår en rekke klienter i saker mot banker, kredittinstitusjoner og andre motparter.