I Virke vil han bistå Virkes medlemmer, særlig innenfor selskapsrett og kontraktsrett.