Bernander arbeider med problemstillinger knyttet til fast eiendom, forvaltningsrett og selskapsrett. Han har også bred erfaring med kontraktsrett.