Siden høsten 2021 har Johan vært juridisk seniorrådgiver i helserettsavdelingen ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.