Han har også vært dommerfullmektig i Follo tingrett (2014-2016), samt konstituert tingrettsdommer samme sted, og var advokatfullmektig/advokat i Wikborg Rein i 2010-2014.

Kaasen har sin master i rettsvitenskap fra UiB, og har særlig kompetanse i prosess og tvistesaker og selskapsrettslige spørsmål.