Gjersdal har ekspertise innen plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling og tingsrett. Med erfaring fra både advokatpraksis og rådgivningsbransjen, har Jonas en bred og omfattende kunnskap innen fast eiendom.