Kristensen har bakgrunn fra blant annet Wiersholm, og som juridisk direktør i Kistefos.