Prisen deles ut på UiOs årsfest i september, og i innstillingen skriver komitéen at Langford oppfyller alle kriteriene for fremragende arbeid med
utdanningskvalitet som beskrevet i statuttene for Utdanningsprisen. Langford beskrives som en pådriver i arbeidet med en pågående reorientering av masterstudiet i rettsvitenskap, med innovativt arbeid og en bred og oppdatert pedagogisk portefølje.