Karen E. Stenersen Myrvold jobber hovedsakelig innen generell forretningsjuridisk rådgivning, herunder entrepriserett og offentlige anskaffelser. Hun skrev masteroppgave om det entrepriserettslige klarhetskravet. Myrvold har tidligere vært ansatt som fast trainee i Advokatfirmaet Sverdrup.