Buvik har tidligere vært politiadvokat og konstituert statsadvokat.