Hun har tidligere arbeidet som konsulent i Mattilsynet ved siden av studiene, og inngår i firmaets avdeling for forretningsjus.