Sørensen har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring  og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.