Jensen kommer fra stilling som senioradvokat i Hjort, og
har også erfaring fra domstolene og som advokat hos Lund & Co.
Innen eiendom og plan og bygg jobber Kjersti både med private og offentlige oppdragsgivere.

Jensen har vært ansvarlig for revisjon av flere av kapitlene i
kommentarutgaven til plan- og bygningsloven, og skriver artikler innenfor området.