Renstrøm er særlig involvert i arbeidsrettslige spørsmål og jobber med alle sider av arbeidsforholdet. Hun har blant annet erfaring innen likestillings- og diskrimineringsrett.