Ved siden av arbeidet med forretning, er hun en del av teamet for fast eiendom og tingsrett. Celius er dessuten leder av faggruppe eiendom i advokatnettverket Eurojuris, som Advokatfirmaet Tollefsen er medlem i.

Det skriver Tollefsen på egen hjemmeside.