Han er redaksjonssekretær i tidsskriftet Arbeidsrett og sensor og veileder ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Våg har utgitt en rekke fagartikler og er blant annet medforfatter av boka Oppsigelse ved sykdom og sykefravær.