Fagervold kommer fra stilling som advokat ved Kommuneadvokaten i Ringerike.