Rivenæs er del av Codex avdeling for bygg- og anlegg og eiendomsutvikling, og vil jobbe med å videreutvikle og styrke Codex’ satsning på disse områdene.